Tuesday, January 10, 2012

PROFORMA BMM3103

Salam buat semua.... :)
Di sini ada diselitkan proforma kursus BMM3103 sebagai kemudahan buat anda untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai perkara-perkara yang bakal dipelajari di dalam kursus ini.. Chill out!

 
Tajuk
Kandungan
Jam
1
Pengertian dan Konsep
·         Pentaksiran
·         Pengujian
·         Penilaian
·         Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
2
2
Taksonomi dan Domain
·         Taksonomi Bloom
·         Domain Krathwohl
2
3
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
·         Definisi
·         Kepentingan
·         Langkah Pembinaan
2
4
Pembinaan Ujian
·         Soalan Objektif
·         Soalan Subjektif
2
5
Jenis Penilaian Bahasa
·         Ujian Formatif, Sumatif
·         Ujian Kefasihan, Kemajuan
·         Ujian Bakat, Pencapaian
2
6
Kaedah Penilaian Bahasa
·         Penilaian Melalui Portfolio
·         Penilaian Melalui Pemerhatian
2
7
Kaedah Penilaian Bahasa
·         Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran
·         Penilaian Melalui Soal Jawab
2
8
Kaedah Penilaian Bahasa
·         Penilaian Melalui Projek
·         Penilaian Melalui Kertas Kerja
2
9
Penilaian Kemahiran Bahasa
·         Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
·         Penilaian Kemahiran Membaca
·         Penilaian Kemahiran Menulis
2
10
Penilaian Aktiviti Bahasa
·         Forum
·         Debat
·         Pidato
·         Pantun
·         Sajak
·         Ceramah
·         Syarahan
2
11
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
·         Definisi
·         Ciri
2
12
Penilaian Bahasa Berasaskan Projek
·         Brosur
·         Iklan
·         Poster
·         Web
·         Power point
2
13
Penilaian Berasaskan Sekolah
·         Rasional
·         Ciri
·         Prinsip
·         Aspek penilaian
2
14
Penilaian Berasaskan Sekolah
·         Instrumen
·         Penggredan
·         Prosedur pelaksanaan
·         Rumusan
2
15
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
·         Definisi
·         Ciri
·         Pelaksanaan
2
JUMLAH
30

Jadual proforma di atas cuma menunjukkan peratus jam bagi kuliah sahaja. (tidak termasuk amali)

Salam Permulaan & Perkenalan

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Menjejaki semester baru, iaitu semester 5, antara mata pelajaran yang difokuskan adalah mata pelajaran Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM 3103) yang menjadi kursus wajib buat kami.  Keutamaan subjek ini adalah mengenai bidang pentaksiran yang saling berkait dengan pengujian, pengukuran dan juga penilaian yang dijalankan oleh guru-guru di sekolah.  Perkara-perkara tersebut merupakan sedikit daripada pemahaman saya yang telah saya pelajari setakat ini.  Harapan saya semoga kursus ini dapat membantu anda semua terutamanya buat bakal pendidik yang menginginkan sedikit sebanyak maklumat sebagai rujukan terhadap kajian.