Tuesday, January 10, 2012

PROFORMA BMM3103

Salam buat semua.... :)
Di sini ada diselitkan proforma kursus BMM3103 sebagai kemudahan buat anda untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai perkara-perkara yang bakal dipelajari di dalam kursus ini.. Chill out!

 
Tajuk
Kandungan
Jam
1
Pengertian dan Konsep
·         Pentaksiran
·         Pengujian
·         Penilaian
·         Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
2
2
Taksonomi dan Domain
·         Taksonomi Bloom
·         Domain Krathwohl
2
3
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
·         Definisi
·         Kepentingan
·         Langkah Pembinaan
2
4
Pembinaan Ujian
·         Soalan Objektif
·         Soalan Subjektif
2
5
Jenis Penilaian Bahasa
·         Ujian Formatif, Sumatif
·         Ujian Kefasihan, Kemajuan
·         Ujian Bakat, Pencapaian
2
6
Kaedah Penilaian Bahasa
·         Penilaian Melalui Portfolio
·         Penilaian Melalui Pemerhatian
2
7
Kaedah Penilaian Bahasa
·         Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran
·         Penilaian Melalui Soal Jawab
2
8
Kaedah Penilaian Bahasa
·         Penilaian Melalui Projek
·         Penilaian Melalui Kertas Kerja
2
9
Penilaian Kemahiran Bahasa
·         Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
·         Penilaian Kemahiran Membaca
·         Penilaian Kemahiran Menulis
2
10
Penilaian Aktiviti Bahasa
·         Forum
·         Debat
·         Pidato
·         Pantun
·         Sajak
·         Ceramah
·         Syarahan
2
11
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
·         Definisi
·         Ciri
2
12
Penilaian Bahasa Berasaskan Projek
·         Brosur
·         Iklan
·         Poster
·         Web
·         Power point
2
13
Penilaian Berasaskan Sekolah
·         Rasional
·         Ciri
·         Prinsip
·         Aspek penilaian
2
14
Penilaian Berasaskan Sekolah
·         Instrumen
·         Penggredan
·         Prosedur pelaksanaan
·         Rumusan
2
15
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
·         Definisi
·         Ciri
·         Pelaksanaan
2
JUMLAH
30

Jadual proforma di atas cuma menunjukkan peratus jam bagi kuliah sahaja. (tidak termasuk amali)

No comments:

Post a Comment